torsdag 7 maj 2015

Mer altan

Arbetet på altanen fortskrider och nu har vi snart vindskydd, räcke och trappor!

Inga kommentarer: